Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sopot  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Sopot

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Sopot.

Mapa Geoportal Sopot
Mapa z granicą miasta Sopot

Dane urzędu

Urząd Miasta Sopotuul. Kościuszki 25/27Sopot, 81-704

Tel: 58 5213751

Fax: 58 5510133

Elektroniczna skrzynka podawcza: /u-m-s/SkrytkaESP

E-mail: ums@sopot.pl

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Numer TERYT miasta Sopot: 2264011

Witryna: www.sopot.pl

Władze lokalne: Prezydent Jacek Karnowskiums@sopot.pl

Aktualności z miasta Sopot

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Sopotu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Sopot to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Sopot na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sopotu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sopotu

Miasto Sopot w liczbach

Powierzchnia miasta Sopot*

17 km2

2390 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Sopot*

35 286 mieszkańców

149 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Sopot*

2 042 mieszkańców na km2

36 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sopot

Geoportal Sopot prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sopot

Jak powstał Geoportal miasta Sopot?

Geoportal Sopot powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Sopot, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sopot umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Sopot

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sopot?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Sopot;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Sopot;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Sopot;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Sopot;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sopotu.
Informacje na Geoportalu Sopot

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sopot?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Sopot;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Sopot;
 • Rejestr MPZP Sopot;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Sopot;
 • Mapa Topograficzna miasta Sopot;
 • Mapa Solarna miasta Sopot;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Sopot;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sopot

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sopot?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sopot.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Sopot łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sopocie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sopotu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Sopot, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sopot oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Sopot. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sopotu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sopotu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Sopot. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sopot.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sopocie.

  Geoportal miasta Sopot posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Sopot. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sopocie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Sopot przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sopocie.

  W Geoportalu Sopot przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Sopot. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sopocie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Sopot zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Sopot, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Sopot oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Sopot.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Sopot. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Sopot są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Sopot podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Sopot.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sopocie. W Geoportalu miasta Sopot udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sopocie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Sopot.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Sopot. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sopot dla mieszkańców

Geoportal Sopot jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sopot. Na mapie Sopotu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Sopot mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sopot. Korzystając z map Geoportalu miasta Sopot w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Sopot są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Sopot dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sopot dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować