Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sopot w liczbach

Geoportal Sopot
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Sopot

Sopot, miasto w województwie pomorskim, powiat Sopot.

Powierzchnia miasta Sopot wynosi 17 km2, zajmuje 2390 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Sopot zamieszkuje 35 286 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 149 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Sopot wynosi 2 042, jest 36 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Sopot. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Sopot prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Sopot.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Sopot: 172390
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Sopot: 19,546
Lesistość w % w mieście Sopot: 52,0221
Ludność na 1 km2 w mieście Sopot: 2 04236
Liczba ludności ogółem w mieście Sopot: 35 286149
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Sopot: -12,12211
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Sopot: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Sopot: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Sopot: 25,76-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Sopot: 74,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Sopot: 24813
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Sopot: 14,113
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Sopot: 118,2-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Sopot: 12136
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Sopot: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Sopot: 887,2727
Przedszkola bez specjalnych w mieście Sopot: 13164
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Sopot: 552,323
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Sopot: 63,52376
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Sopot: 0,22439
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Sopot: 627396
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Sopot: 11 917-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Sopot: 12 250-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Sopot: 13 403-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Sopot: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Sopot: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Sopot: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Sopot: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Sopot: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Sopot: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Sopot jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Sopot, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Sopot. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.