Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Sopotu. Co warto zobaczyć w Sopocie

Chcesz poznać zabytki Sopotu? Oto rejestr zabytków Sopotu! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Sopocie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Sopot.

Mapa zabytków Sopotu
Mapa z zabytkami miasta Sopot

Co warto zobaczyć w Sopocie - zabytki Sopotu

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Sopocie? Dowiedz się, czy w Sopocie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Sopotu.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Sopocie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Sopotu.

Zabytki w Sopocie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Sopocie.

Zabytki Sopotu
Liczba zabytków w mieście Sopot z podziałem na rodzaj zabytku
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Sopocie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Sopotu w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Sopocie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Sopotu,
 • MPZP Sopotu,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Sopocie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Sopocie?

Ochroną zabytków w Sopocie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Sopocie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Sopotu.
 2. Urząd Miasta Sopotu. Urząd Miasta Sopotu prowadzi gminną ewidencję zabytków Sopotu, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Sopot zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Sopotu

Gminną ewidencję zabytków Sopotu prowadzi Urząd Miasta Sopotu, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Sopotu?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Sopotu następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Sopotu nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Sopotu oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Sopotu. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Sopotu nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Sopotu, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Sopot, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Sopot dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Sopot z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Sopot!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Sopocie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela


Sopot

Kościół jest przykładem miejskiej architektury sakralnej, o neobarokowej formie architektonicznej.

Dwór Hiszpański


Sopot, Niepodległości 781

Przykład siedemnastowiecznej rezydencji podmiejskiej, należącej do zamożnych, gdańskich patrycjuszy.

Kamienica czynszowa


Sopot, Parkowa 43-45

Przykład kamienicy z pocz.XX w., o charakterystycznej dla kuracyjnego miasta Sopotu formie architektonicznej.

Zakład Kąpielowy


Sopot, pl. Zdrojowy 3

Zakład Balneologiczny jest przykładem architektury kurortowej, o charakterystycznej dla uzdrowiska funkcji oraz modnej w (...)

Willa z ogrodem


Sopot, Kościuszki 41

Przykład reprezentacyjnego założenia willowego, charakterystycznego dla Sopotu - dynamicznie rozwijającego się na przełomie (...)

Łazienki Południowe


Sopot, Wojska Polskiego 1

Łazienki Południowe reprezentują nadmorską architekturę kurortową.Stanowią jeden z nielicznych na terenie Polski przykładów (...)

Zespół willowy (willa, oficyna i park)


Sopot, Goyki 1-3

Przykład reprezentacyjnego założenia willowego, charakterystycznego dla miasta Sopotu - dynamicznie rozwijającego się na (...)

Skwer Kuracyjny, ob. Plac Zdrojowy i molo spacerowe


Sopot, Powstańców Warszawskich 2, 4, 6

Skwer Kuracyjny, molo spacerowe oraz relikty Domu Kuracyjnego są przykładem reprezentacyjnego założenia przestrzenno-architektonicznego, (...)

Willa


Sopot, Mickiewicza 36

Przykład reprezentacyjnej willi miejskiej, o charakterystycznej dla lat 20.XX w.eklektycznej formie architektonicznej, (...)

Zespół dwóch willi z oficyną


Sopot, Mokwy 5, 5a i 6b

Przykład zespołu willowego z przełomu XIX i XX w., o specyficznej dla kurortowego miasta Sopotu formie (...)

Hotel i kasyno Grand Hotel


Sopot, Powstańców Warszawskich 12

Grand Hotel jest przykładem kurortowej architektury okresu międzywojennego.Wyróżnia się wyjątkowo dużą kubaturą oraz (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: